Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства.

Головна Найважливіші події Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (далі Порядок), розроблений на підставі Законів України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Порядок визначає проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ДП «Красилівський агрегатний завод» (далі ДП «КАЗ»), а також прозорі та недискримінаційні критерії такого відбору.
1.2. Закупівля послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності здійснюється у відповідності до вимог Порядку закупівель державним підприємством «Красилівський агрегатний завод», затвердженим наказом від 26.12.2019 №437 (далі Порядок закупівель) шляхом використання електронної системи закупівель з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема добросовісної конкуренції серед учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, а також за для забезпечення виконання вимог ч. 3 та ч. 4 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо відбору щонайменше двох суб’єктів аудиторської діяльності, пропозиції щодо яких мають бути подані аудиторським комітетом на розгляд органу, що призначає суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
Для організації та проведення процедури закупівлі Підприємство створює конкурсний комітет/уповноважену особу, положенням про який передбачаються заходи щодо взаємодії з аудиторським комітетом, у тому числі інформування аудиторського комітету про розміщення оголошення про проведення процедури закупівлі, а також забезпечення доступу до інформації щодо проведення процедури закупівлі необхідної для виконання його функцій.
1.3. З метою проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності на предмет їх відповідності вимогам встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та обґрунтування рекомендацій щодо призначення суб’єкта аудиторської діяльності на ДП «КАЗ» в установленому законодавством порядку створюється Аудиторський комітет.
1.3. Терміни зазначені в цьому Порядку вживаються у значенні визначеному нормами законодавства України.
1.4. У разі наявності розбіжностей між нормами цього Порядку і нормами законодавства України будь-які рішення приймаються відповідно до норм останнього.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

2.1. Аудиторський комітет подає конкурсному комітету/уповноваженій особі Підприємства критерії відбору суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, для включення їх до Тендерної документації щодо закупівлі відповідних послуг через систему Рrozoro.
2.2. Конкурсний комітет/уповноважена особа не пізніше ніж на наступний день після розміщення оголошення про відповідну закупівлю відповідно до законодавства письмово інформує про це аудиторський комітет.
2.3. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим законодавством України до суб’єктів аудиторської діяльності та Критеріям відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства, зазначеним в розділі 3 цього Порядку.
2.4. На наступний день після розкриття конкурсних пропозицій учасників процедури закупівлі аудиторським комітетом здійснюється оцінка всіх її учасників (суб’єктів аудиторської діяльності), що подали свої тендерні пропозиції, на предмет їх відповідності критеріям відбору визначеним цим Порядком та Порядком закупівель.
При цьому, комітетом використовуються дані конкурсних пропозицій учасників, інформація з мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України (щодо даних реєстру суб’єктів аудиторської діяльності), керівництва Підприємства (щодо суб’єктів аудиторської діяльності, якими в попередні періоди надавалися підприємству послуги з аудиту фінансової звітності, щодо отримання не аудиторських послуг), суб’єктів аудиторської діяльності, інше. До уваги можуть прийматися результати контролю якості послуг, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у конкурсі.
2.4. Оцінка учасників конкурсу завершується складанням звіту про висновки процедури відбору з зазначенням обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.
2.5. Не пізніше ніж на наступний день після здійснення оцінки аудиторський комітет надає керівнику Підприємства рекомендації у вигляді звіту про висновки процедури відбору, затверджені протоколом засідання аудиторського комітету.
2.6. Виконавчий орган ДП «КАЗ» формує пропозиції про призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати рекомендації аудиторського комітету або органу (підрозділу), на який покладено відповідні функції, а також обґрунтовані рекомендації щодо вибору одного суб’єкта аудиторської діяльності або групи суб’єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно.
До пропозицій про призначення суб’єкта аудиторської діяльності додаються Повідомлення та звіт про висновки процедури відбору, затверджені протоколом засідання аудиторського комітету.
Якщо пропозиції Виконавчого органу не враховують рекомендації аудиторського комітету, то має бути наведено обґрунтування відхилення відповідних пропозицій. При цьому, суб’єкт аудиторської діяльності, запропонований Виконавчим органом, має бути з числа суб’єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі та відповідають критеріям визначеним цим Порядком.
2.7. Сформовані пропозиції про призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності Виконавчим органом ДП «КАЗ» не пізніше ніж за 8-м днів до підписання договору щодо аудиту фінансової звітності подаються до органу управління для погодження.
2.8. Рішення про призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, приймається в порядку визначеному законодавством України та Статутом ДП «КАЗ».

3. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

3.1. Суб’єкт(ти) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності має(ють) відповідати наступним критеріям та вимогам:
– наявність у складі суб’єкта аудиторської діяльності станом на поточну дату за основним місцем роботи не менш 15 працівників;
– наявність у складі суб’єкта аудиторської діяльності станом на поточну дату за основним місцем роботи не менш 7 аудиторів, що мають сертифікат, який визначає їх кваліфікаційну придатність на зайняття аудиторською діяльністю на території України;
– наявність у складі суб’єкта аудиторської діяльності станом на поточну дату за основним місцем роботи не менш 2 працівників, що мають відповідну кваліфікацію у сфері міжнародних стандартів фінансової звітності (принаймні один документ у кожного з таких працівників, що засвідчує проходження повної програми сертифікації АССА або АІСРА).
Підготовив:
В.о. головного бухгалтера В.Мисик

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *